Utdeling av 2-årsbok


Vi deler ut bøker til alle 2- åringer, for tiden Min Kirkebok 2.

Velkommen til gudstjeneste med utdeling av 2-årsbok.

Dato er ennå ikke bestemt, grunnet koronarestriksjoner.

Mer informasjon kommer her.
Det sendes også ut invitasjon i posten til alle som er i rett alder, er døpt og bosatt i Sem menighet. 
 

 

 

Tilbake
Del