Gudstjenester


Velkommen til gudstjeneste søndag kl. 11.

 

Kristent fellesskap
Velkommen til den ukentlige hovedsamlingen i menigheten! Vi inviteres til et kristent felleskap med salmesang, Bibeltekster, preken, bønn, og nattverd. Etter gudstjenesten er det ofte kirkekaffe! 

Variert gudstjenestetilbud
Gudstjenestene er som regel lagt til søndag eller andre helligdager 1100, men kan også forkomme om kvelden. Gudstjenestene følger kirkeåret og varierer med høymesser ( dvs. gudstjeneste med nattverd), familiegudstjenester, temagudstjenester og høytidsgudstjenester.  På de fleste gudstjenester tilbys det både dåp og nattverd. Gudstjenestene annonseres i Tønsbergs Blad og på menighetens nettside og facebook.

Forskjellige kirkerom
Selv om liturgien er den samme i hele Sem sokn, er kirkerommene veldig forskjellige og vil prege gudstjenesten. De fleste gudstjenester er lagt til Sem kirke, den gamle middelalder kirke ved Jarlsberg hovedgård. Omtrent  annenhver søndag er det gudstjeneste i Vear kirke, bygget i 1993. På Barkåker menighetshus fra 1923 er det gudstjenester 8 ganger i året. En sjelden gang er det også gudstjeneste på Sem menighetshus fra 1908
I sommer-, høst- og vinterferien har vi felles gudstjenester med Slagen sokn. Da veksler gudstjenestene mellom de to soknene. 
 

Gudstjenestekalender