Kontaktinformasjon


Sem menighet

Telefon: 33 37 47 00
E-post: post.tonsberg@kirken.no

Kantor

Tonny Krokengen

33 37 47 33

40213130

Send epost

Kirketjener

Annette Gihle Lyseggen

92416533

Send epost

Menighetspedagog

Camilla Jørgensen

33374732

41500557

Send epost

Organist

Nina Fauske Aas

90929140

Send epost

Prest

Erna Ida Katinka Rodahl

91994195

91994195

Send epost

Sogneprest

Dagfinn Bugge

33374730

98624619

Send epost