Kontaktinformasjon


Sem menighet

Telefon: 33 37 47 00
E-post: post.tonsberg@kirken.no

Kantor

Tonny Krokengen

33 37 47 33

40213130

Send e-post

Kirketjener

Annette Gihle Lyseggen

92416533

Send e-post

Menighetspedagog

Piriant Mylvaganam Chandran

48225680

Send e-post

Organist

Nina Fauske Aas

90929140

Send e-post

Sogneprest

Dagfinn Bugge

33374730

98624619

Send e-post