Kontaktinformasjon


Sem menighet

Telefon: 33 37 47 00
E-post: post.tonsberg@kirken.no

Kantor

Tonny Krokengen

33 37 47 33

40213130

Send epost

Kirketjener

Annette Gihle Lyseggen

92416533

Send epost

Menighetspedagog

Piriant Mylvaganam Chandran

48225680

Send epost

Organist

Nina Fauske Aas

90929140

Send epost

Sogneprest

Dagfinn Bugge

33374730

98624619

Send epost