Sem menighetsråd


 

Sem menighetsråd 2019 - 2023:
Else Marie Fevang Farnes, leder
Gerd Iren Tala

Paula Renate Hiis SKjeggestad
Harald Rudland Larsen
Geir Morgen Breian Langø
Elin Merete Fortuck

Varamedlemmer:
Henry Smidsrød
Anna Martea Rudland Larsen
Egil Urstein
Jan Manne Andersen
Olaf Franck Mathiassen
 

Kontakt menighetsrådet:
Leder: Else Marie Fevang Farnes
Tlf. 95160804
E-post: elsemarie.farnes@gmail.com

 

Årsmelding for Sem menighet 2023 er nå klar:
Last den ned her: 
Årsmelding Sem menighet 2023