Sem menighetsrådSem menighetsråd 2019 - 2023:
Else Marie Fevang Farnes (leder)
Dagfinn Bugge (sokneprest)
Harald Rudland Larsen
Christine Svalestad
Geir Morgan Breian Langø
Gerd Iren Tala
Hanry Smidsrød

Varamedlemmer:
Egil Urstein
Berit Eldevik
Astrid Trollsås
Anne martea Rudland Larsen
Jo Hedberg