Konfirmantåret 2024 / 2025 


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

Velkommen til konfirmasjonstiden i Sem menighet skoleåret 2024- 2025, med konfirmasjon i mai 2025!

 

Påmelding til konfirmasjon

 

Informasjonsbrev

Alle døpte får informasjonsbrev i posten i siste del av mai 2024. Deretter må dere melde på med elektronisk påmelding ved å bruke "knappen" over som blir tilgjengelig her på nettsiden i starten an juni

 


Konfirmasjonsdatoer

 

Konfirmasjon i Sem kirke blir søndag 4. mai 2024, og ved behov bruker vi lørdag 3.mai. konfirmasjoner i Vear kirke  blir søndag 11-05.2025, og ved behov bruker vi lørdag 10.mai. 


Man kan ønske dato og kirke i den elektroniske påmeldingen, men det er ikke gitt at man nødvendigvis får den dagen man ønsker. Vi tar hensyn til det totale antallet konfirmanter, ressursbruk, og ønskene når vi fordeler dagene. Ved behov, blir det to dager i hver kirke, men vi fyller opp søndagene først. Datoen hver enkelt konfirmant får, kunngjøres i september 2024.

 

 

Samlingene: 
Vi vil at samlingene skal være inspirerende, utfordrende og lærerike. Undervisningen skjer både gjennom fellesundervisning og samtaler i grupper.  Noen av temaene: Hvem er Gud? Hva står det i Bibelen? Tro og tvil. Hvem er Jesus? Er det et liv etter døden? Hører Gud når jeg ber?

 

Tid og sted

Konfirmantundervisningen varer i ett skoleår, fra begynnelsen av september 2024 til konfirmasjonen i mai 2025.

NB! Tidspunkter og undervisningssted blir ikke helt klart før etter at vi mottar påmeldinger. Det blir undervisning i Vear arbeidskirke som er nabobygget til Vear skole. Det kan også være det bli egen undervisning på Barkåker menighetshus, hvis det blir en stor nok gruppe til å ha egne samlinger der. Nærmere informasjon om sted og tid blir sendt ut i begynnelsen av august i velkomstbrev/ program til dere som melder dere på.

 

Andre ting som skjer i konfirmantåret:

-Innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp.
-Gudstjenester med konfirmantoppgaver.
-Leir. Det blir én overnatting på et leirsted i Vestfold. Leir er felles for alle konfirmantene i Sem sokn. 
 
Påmelding:

Elektronisk påmelding (se over)
Påmeldingsfrist er 17.09.24

Pris

Konfirmasjonsavgiften er satt til 1800 kroner. Dette dekker i hovedsak leirkostnader, Bibel og mat på samlingene. Betalingsinformasjon blir tilsendt etter innmelding. Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne delta i konfirmasjonsundervisningen. Ta kontakt med menighetspedagog Piriant Chandran dersom du har behov for å søke om støtte til konfirmantavgiften.

 

Spesielle behov

Ta kontakt med menighetspedagogen dersom du har behov for tilrettelegging av undervisningen.