Konfirmantåret 2024 / 2025 


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

Velkommen til konfirmasjonstiden i Sem menighet skoleåret 2024- 2025, med konfirmasjon i mai 2025!

 

Påmelding til konfirmasjon

 

Nyttige datoer:

  • Første konfirmasjonsundervisning, 28. august
  • Presentasjon av konfirmanter i Sem kirke, 1. september
  • Kick off for alle konfirmanter i Tønsberg, 7. september

Mer info kommer!

 

Informasjonsbrev

Alle døpte får informasjonsbrev i posten i siste del av mai 2024. 

 

Konfirmasjonsdatoer

  • Sem kirke lørdag 3. mai 2025
  • Sem kirke søndag 4. mai  2025
  • Vear kirke søndag 11. mai 2025

Man kan ønske dato og kirke i den elektroniske påmeldingen, men det er ikke gitt at man nødvendigvis får den dagen man ønsker. Vi tar hensyn til det totale antallet konfirmanter, ressursbruk, og ønskene når vi fordeler dagene. Ved behov, blir det to dager i hver kirke, men vi fyller opp søndagene først. Datoen hver enkelt konfirmant får, kunngjøres i september 2025

 

Pris

Konfirmasjonsavgiften er satt til 1800 kroner. Dette dekker i hovedsak leirkostnader, Bibel og mat på samlingene. Betalingsinformasjon blir tilsendt etter innmelding. Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne delta i konfirmasjonsundervisningen. Ta kontakt med menighetspedagog Piriant Chandran dersom du har behov for å søke om støtte til konfirmantavgiften.

 

Spesielle behov

Ta kontakt med menighetspedagogen dersom du har behov for tilrettelegging av undervisningen.