Kor for de minste i Sem og Domkirken menigheter


Minores og Aspirantkoret

Solsikken

Solsikken er et kor for de yngste barna fra 4-7 år gamle. 

Minores øver annenhver torsdag fra 16.15-16.45 i Solvangkirken.

Har du spørsmål vedrørende korene ta kontakt med dirigent Charlotte Fongen charlottefongen@gmail.com  / 93043811.

Tønsberg domkirkes aspirantkor

(fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet. 
Dirigent for koret er Charlotte Fongen.
Aspirantkoret øver i Solvangkirken på torsdager kl.17.15-18.45. 

Kontingent pr. semester er kr. 550.-

(søskenmoderasjon på 50% gis for andre og etterfølgende søsken i begge korene)

​Les mer om korene på jentekoret.com/

 

Tilbake
Del