Lederkurs for ungdom etter konfirmasjonsalder


Vi arrangerer lederkurs for ungdom etter konfirmasjonsalder. Kurset innebærer både en kurs/ teori- del og praksisoppgaver i menighetens ulike aktiviteter. 

Foto: Bo Mathisen/ Den norske kirkes bildearkiv

 

Kurs er igang for skoleåret 2021- 2022.

Ta kontakt med menighetspedagog Camilla Jørgensen dersom du ønsker mer informasjon om lederkurs for ungdom. Epost: cj987@kirken.no

 

Tilbake
Del