Korene for barn og unge i Domkirken og Sem menighet


Korene starter opp igjen med øvelser i Solvangkirken etter sommerferien torsdag 24. august.

Liker du å synge, bli med i et av våre kor. Ta kontakt med vår dirigent Charlotte Fongen eller kom å bli med på en øvelse.

 

SOLSIKKEN

Solsikken ledes av Charlotte Fongen, og opptrer i Solvang kirken på familiegudstjenester.  Solsikken samarbeider opp mot Aspirantkoret.

Solsikken er for jenter og gutter opp til 7 år.

Vi øver i Solvangkirken annenhver torsdag kl. 16.00-16.45.

Spre det til venner og kjente!

ASPIRANTKORET - jenter i 8 - 12 år

Aspirantkoret  kl.17.15-18.45 i Solvangkirken.

Aspirantkoret er et samarbeid mellom Sem og Domkirken menigheter.

JENTEKORET  - fra 12 - 20 år.

Jentekoret  kl.19.00 -21.00 i Solvangkirken.
 

Ta kontakt med dirigent Charlotte Fongen for spørsmål og påmelding.

charlottefongen@gmail.com  / tlf. 93043811

Kontingent for for korene pr. semester er kr.550.- for aspirantene og kr.750.- for jentekoret.

For mer info se: jentekoret.com

Tilbake
Del