Bekreftelse Gudstjeneste i Sem sogn


Bekreftelse

Din påmelding til gudstjeneste er registrert. Dersom du har spørsmål eller blir forhindret i komme, vennligst meld fra på SMS til sogneprest Dagfinn Bugge på mob. 98624619.

Velkommen til julaftengudstjeneste!

Tilbake
Del