Påsken i Sem menighet


Endelig kan vi samles til gudstjenester i påskehøytiden igjen! Vel møtt!

Foto: Bo Mathisen/ Den norske kirkes bildearkiv

Palmesøndag 10. april kl 11.00: Vear kirke: Velkommen til formiddagsgudstjeneste med nattverd i Vear kirke. Gudstjenesten ledes av kapellan Erna Rodahl og organist Nina Fauske Aas. Offeret går  til menighetens eget arbeide. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.

Skjærtorsdag 14. april kl.18.00: Sem kirke: Velkommen til kveldsgudstjeneste med nattverd! Gudstjenesten ledes av kapellan Erna Rodahl og kantor Tonny Krokengen. Offeret går til menighetens eget arbeide.

Langfredag 15. april kl.11.00: Sem kirke: Velkommen til pasjonsgudstjeneste på formiddagen! Gudstjenesten ledes av kapellan Erna Rodahl og kantor Tonny Krokengen. Flere tekstlesere fremfører Jesu lidelseshistorie. Orgelet tier denne dagen, men det blir  fløytespill ved Sissel Gylterud.

Påskedag 17. april kl.11.00: Sem kirke: Velkommen til høytidsgudstjeneste med nattverd om formiddagen! Gudstjenesten ledes av sokneprest Dagfinn Bugge, kantor Tonny Krokengen og Roger Nilsen på trompet. Offeret går til Kirkens SOS i Tunsberg. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.

2. påskedag 18. april kl.11.00: Barkåker menighetshus: Velkommen til formiddagsgudstjeneste med nattverd under ledelse av sokneprest og kantor Tonny Krokengen. Offeret går til driften av Barkåker menighetshus. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.

Med ønske om god påske!

 

Tilbake
Del