Stilling ledig som kateket / menighetspedagog


Tønsberg kirkelige fellesråd har ledig 100% stilling som kateket / menighetspedagog med særskilt tjenestested i Sem menighet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle menighetens trosopplæringstiltak for barn og unge fra 0-18år, i henhold til menighetens trosopplæringsplan med budsjettansvar
 • Kirke – skole – samarbeid med soknets tre skoler
 • Barnehagesamarbeid. Månedlige samlinger med Semsløkka barnehage som er tilknyttet Tønsbergkirkenes barnehager AS
 • Administrere, lede og undervise soknets om lag 30 konfirmanter i samarbeid med kapellan og sokneprest
 • Lede menighetens trosopplæringsutvalg
 • Holde kontakten med Sem menighetsråd og soknets frivillige innenfor området kirkelige undervisning/trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid
 • Delta i samarbeid både tverrfaglig i staben og innenfor undervisningssektoren i Tønsberg kirkelige fellesråd
 • Bidra i videreutviklingen av samarbeidet mellom kateketer og menighetspedagoger på tvers av menighetene i Tønsberg kirkelige fellesråd

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjoner i henhold til Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer
 • Søkere med annen relevant utdannelse og praksis, kan også bli vurdert
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • God på bruk av it- verktøy, nettsider og sosiale medier
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges
 • Må disponere bil

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonelle egenskaper i møte med barn og unge, kolleger og frivillige
 • Kreativ, nytenkende og selvstendig
 • Strukturert og gode evner til å administrere menighetens undervisningsarbeid
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Kvelds- og helgearbeid må påberegnes, dette avspaseres i henhold til avtale
 •  

Klikk her for stillingsannonse og søknadsskjema.

 

Tilbake
Del