Menighetsmøte


Etter Gudstjenesten i Sem kirke 8. Januar 2023 blir det et menighetsmøte vedrørende gudstjenesteforordnigen i Sem sokn. Gudstjenesteforordningen handler om hvor mange gudstjenester det skal være i soknet og hvor gudstjenestene skal holdes.

Tunsberg biskop har bedt om en gjennomgang av gjeldende gudstjenesteforordning for å se at vi har en forordning som tjener dagens og fremtidens kirke.

Sem sokn har fått endrede grenser etter at sist forordning ble fastsatt. Vear kirke har blitt overført til Sem sokn og Tønsberg Kommune.

Forordnede gudstjenester avholdes som hovedregel i soknets kirker og vigslede lokaler. I vårt sokn vil det si Sem kirke, Vear kirke og Barkåker menighetshus. Men menighetsrådet og stab kan i felleskap beslutte å legge gudstjenester til andre steder for eks. friluftsgudstjenester i kirkeparken ved Sem kirke og Sem menighetshus. Sem og Slagen sokn har hatt en del fellesgudstjenester i forbindelse med ferie og høytider.

Domprosten har i høst gjennomført møter med kirkevergene og den enkelte sokneprest. Utfra stillingsressurser og økonomi så har domprosten kommet med følgende forslag til gudstjenestesteder og dager:

Sem kirke 28, Vear kirke 21, Barkåker menighetshus 8. Sem menighetshus er ikke foreslått som gudstjenestested.

Forslag legges nå ut på høring til menighetsråd og menighetsmøte. Har du en mening om dette, så still gjerne opp på menighetsmøte 08.01.2023. Uttalelsene fra menighetsrådet og menighetsmøtet skal sendes inn til prosten innen 25.01.2023.

Det nye forslaget vil gjelde fra høsten 2023.

På vegne av Sem menighetsråd

Dagfinn Bugge.

Tilbake
Del