HYMNS OF COMPASSION


Onsdag 29. mars kl. 19.30 inviterer Klingende kirkelandskap til en musikalsk opplevelse i Sem kirke.

I et lydlandskap som gir lytteren en katedralopplevelse tar Øyvind Kristiansen (piano, orgel og programmering) og Jonas Kilmork Vemøy (trompet, elektronikk og programmering) for seg musikk knyttet til pasjonstiden.

Duoen improviserer over kjente salmer som «O hode høyt forhånet», «Den stunda i Getsemane» og «Hill Deg, Frelser og Forsoner».
Vemøys varme og luftige trompettone gir et sterkt, ordløst innhold til alle melodier og improvisasjoner. Kristiansens uttrykksfulle anslag og dynamiske klaverimprovisasjoner kombinerer alvor og lekenhet. Musikken kjærtegner sjelen og gir lytteren trøst og medfølelse, men også utfordringer. Hovedstemningen på denne konserten vil vekslemellom drama og ro, med kraftfulle dynamiske løft og stor dybde i lydbildet.

Her et eksempel fra Youtube - Salmen - O hode, høyt forhånet.

Øyvind Kristiansen – piano, synth & programmering

Jonas Kilmork Vemøy - trompet, elektronika

Billetter kr.200.- under 18 år gratis TicketCo og ved inngang 

Tilbake
Del