Arkiv


Her er en oversikt over de sakene vi har publisert på våre nettsider

 

Barokkonsert i Sem kirke

Søndag 17. oktober kl.19.00 på kvelden er det barokkmusikk i fokus i vakre Sem kirke. Orkesteret med navnet «Ensemble Paulus Barokk» m...

Les meir

 

Høstens konserter i Tønsberg kirker

Nå åpner kirkene igjen for et mangfoldig konsertprogram. Her er en oversikt over høstens konserter i Tønsbergs kirker. Her følger en...

Les meir

 

REFLEKSJONER - Saga og samtid

Sem kirke søndag 26. sept. kl.19 Sagabyen Tønsberg er inne i et jubileumsår og Musikk i sentrum i samarbeid med Klingende kirkelands...

Les meir

 

Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok

Vel møtt til gudstjeneste i Sem kirke kl 11 søndag 26.sept. Utdeling av 4-årsbok.

Les meir

 

Lederkurs

Lederkurs er et tilbyud til deg som 

Les meir

 

Babysang

Babysang i Vear kirke har startet opp igjen på torsdager.

Les meir

 

Referat 21. april 2021

Les meir

 

Referat 18. mars 2021

Les meir

 

Semstikka nr. 2 2021

Les meir

 

Pris

Les meir

 

Mer om vigsel i Den norske kirke

Les meir

 

Gravferd

Les meir

 

Viktige skjema

Les meir

 

Musikk til vielsen

Les meir

 

Salmer til vielsen

Les meir

 

Tekster til vielsen

Les meir

 

Ungdomsklubb - nattkirke

Ungdomsklubb/ Nattkirke er for ungdom fra 7. trinn.

Les meir

 

Korene for barn og unge i Sem og Domkirken

Korene for barn og unge i Sem og Domkirken starter opp igjen etter ferien torsdag 19.aug. Korenes dirigent er Charlotte Fongen: charlo...

Les meir

 

Lysvåken 11-12 år

Lys Våken-  arrangementet hos oss har en pause grunnet liten oppslutning de seineste årene. I stedet jobber vi med utvikling av andre opple...

Les meir

 

Semsgjengen 5. -7. trinn

Semsgjengen er en barneklubb for alle i 5. - 7. trinn. Mange ulike aktiviteter, matservering og bibelfortelling.

Les meir

 

Tønsberg domkirkes aspirantkor

Les meir

 

Tønsberg domkirke Minores

Koret er for jenter f.o.m førskolealder (siste barnehageår) og t.o.m 2. klasse. Øvelse torsdager kl. 17.15 -18.00 i Solvangkirken. Kor...

Les meir

 

Tårnagenthelg 8-9 år

P g a koronasituasjonen arrangeres en enklere Tårnagent- dag 2020, med familiegudstjeneste i Sem kirke søndag 29. november. 8- og 9-åringer...

Les meir

 

"helt 1.klasses" 6 år

Vi deler ut 6-årsbøker. For tiden boka "Tre i et tre" av Runar Bang. 6- årsboka deles ut på familiegudstjeneste i Sem kirke søndag 9. febru...

Les meir

 

Semsklubben 5-10 år

Semsklubben er en barneklubb tilknyttet KFUK/KFUM. Vi samles for å høre bibelfortellinger, synge, gjøre formingsaktiviteter og leke. Vi sta...

Les meir

 

4 -årsbok

Velkommen til gudstjeneste med utdeling av 4- årsbok.

Les meir

 

Utdeling av 2-årsbok

Vi deler ut bøker til alle 2- åringer, for tiden Min Kirkebok 2.

Les meir

 

Minifest 2-3 år

Vi inviterer til samling med middag og trosopplæring for 2 - og 3- åringer med familier.

Les meir

 

babysang

Velkommen til sangstund med babyen! Vi møtes for å synge med babyene, og tar en kopp kaffe og prat etterpå. Her er det ingen krav til sangp...

Les meir

 

11-14 år

Les meir

 

15-18 år

Les meir

 

0-4 år

Les meir

 

5-10 år

Les meir

 

For eldre

Les meir

 

Korene for barn og unge i Domkirken og Sem menighet

Korene starter opp igjen med øvelser etter sommerferien torsdag 19. august. 

Les meir

 

Konfirmasjon i Sem 2022, ikke i bruk

Velkommen til konfirmasjon i Sem sokn 2022!

Les meir

 

Konfirmasjon

Velkommen til konfirmasjon i Sem menighet i 2022!

Les meir

 

Bryllup

Les meir

 

Dåp

Les meir