Kor for de minste i Sem og Domkirken menigheter


Vear Barnegospel, Solsikken og Aspirantkoret

VEAR BARNEGOSPEL

Lyst til å synge sammen med andre barn på Vear?

Koret er et tilbud til barn fra 1.-7.klasse.

Øvelser foregår i Vear kirke hver torsdag når det ikke er skoleferie fra kl.17.30-18.30. Sommeravslutning 30.mai. Musikalsk leder er Dag Frode Helgestad, tel. 402 14 170

 

Solsikken

Solsikken er et kor for de yngste barna fra 4-7 år gamle. 

Minores øver annenhver torsdag fra 16.15-16.45 i Solvangkirken.

Har du spørsmål vedrørende korene ta kontakt med dirigent Charlotte Fongen charlottefongen@gmail.com  / 93043811.

Tønsberg domkirkes aspirantkor

(fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet. 
Dirigent for koret er Charlotte Fongen.
Aspirantkoret øver i Solvangkirken på torsdager kl.17.15-18.45. 

Kontingent pr. semester er kr. 550.-

(søskenmoderasjon på 50% gis for andre og etterfølgende søsken i begge korene)

​Les mer om korene på jentekoret.com/

 

Tilbake
Del