Korene for barn og unge i Domkirken og Sem menighet


Korene starter opp igjen med øvelser i Solvangkirken og Vear kirke torsdag 4. januar.

Liker du å synge, bli med i et av våre kor. 

VEAR BARNEGOSPEL

Lyst til å synge sammen med andre barn på Vear?

Koret er et tilbud til barn fra 1.-7.klasse.

Øvelser foregår i Vear kirke hver torsdag når det ikke er skoleferie fra kl.17.30-18.30. Sommeravslutning 30.mai. Musikalsk leder er Dag Frode Helgestad, tel. 402 14 170

SOLSIKKEN

Solsikken ledes av Charlotte Fongen, og opptrer i Solvang kirken på familiegudstjenester.  Solsikken samarbeider opp mot Aspirantkoret.

Solsikken er for jenter og gutter opp til 7 år.

Vi øver i Solvangkirken annenhver torsdag kl. 16.00-16.45.

Spre det til venner og kjente!

 

ASPIRANTKORET - jenter i 8 - 12 år

Aspirantkoret  øver hver torsdag kl.17.15-18.45 i Solvangkirken.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Sem og Domkirken menigheter.

JENTEKORET  - fra 12 - 20 år.

Jentekoret  øver kl.19.00 -21.00 i Solvangkirken.
 

Ta kontakt med dirigent Charlotte Fongen for spørsmål og påmelding i aspirant- og jentekoret.

charlottefongen@gmail.com  / tlf. 93043811

Kontingent for for korene pr. semester er kr.550.- for aspirantkoret og kr.750.- for jentekoret.

For mer info om aspirant- og jentekoret se: jentekoret.com

Tilbake
Del