Smittevern i kirkene våre


Det skal være trygt å komme til kirken. Vi følger Den norske kirkes til enhver tid oppdaterte Smittevernveileder. 

 

Foto: Bo Mathisen/ Den norske kirkes bildearkiv

Se oppdaterte smittevernregler som følges i alle kirkene i Tønsberg på Tønsberg kirkelige fellesråds nettsider: 

https://kirken.no/tonsberg

 

 

Tilbake
Del