Koroppstart i Vear kirke


Har du lyst til å bli med i kor i Vear kirke?

Torsdag 7. september starter vi opp med to nye kor.

Et barnekor fra 1. -7. klasse og et prosjektkor.

Bare å møte opp på en øvelse - selv om det er etter semesterstart!

Kontakt Dag Frode Helgestad, tlf. 40214170, om du har spørsmål vedr barnekoret for 1.-7.klasse, og Margrete Aalbu, tlf 45285616, om du har spørsmål om prosjektkoret (ungdom og voksne). Alle øvelser skjer i Vear kirke.

Tilbake
Del