Semstikka


Semtikka er Sem menighets menighetsrblad. Semstikka kommer ut 4 ganger i året.